ELATORG

Propláváme míle navíc pro Vás!SLUŽBY ŽELEZNICE

ELATORG s.r.o. může poskytnout přístup ke všem železničním sítím buď bezprostředně s železničním operátorem, nebo cestou partnerství se zkušenými a spolehlivými poskytovateli služeb pro vytvoření Vašeho individuálního řešení “ode dveři ke dveřím”. Pokud již máte přímý přístup k železnici nebo potřebujete opce před nebo po dopravování, můžeme poskytnut je spolu s dalšími nabídkami služeb, jako, například, zpracování nákladů, skladování, rozdělení a celní vybavení.

Železniční řešení ELATORG s.r.o. nabízí pokrýtí po celé Evropě a všem zemím SNS a také Číně po Transsibířské magistráli nebo Centrální Asii v závislosti na Vašich konkretních požadavcích.

ELATORG s.r.o. doplňuje Vaši strategii řetezce dodávek.

ELATORG s.r.o. může doplnit všechny jiné způsoby převozu Vašeho nákladu. Kombinace železnice s dalšími druhy dopravy funguje, máte –li velký objem na dlouhých plavebních cestách. Tak, jako všechny naše nákladní služby, můžete využivat naši technologii získání obchodní analytiky po celém řetězci dodávek, a to i v případě, že Váš náklad dopravuje se železnicí. Kombinace železničních a jiných služeb znamená, že dostáváte potřebný objem v určeném místě a v určený čas a kdykoliv podle celého řetězce dodávek.

Užívejte naše kontakty s železnicí ve svých zájmech.

Každá železnice třídy 1 má unikátní trasu. Každá z ních má podmínky, které Vy nebo Vaše marketingová společnost ELATORG s.r.o. (IMC) má respektovat, aby využit těto trasy. Některé dráhy třídy 1 pronajímají kontejnery, jiné zase vyžádají, aby Vy nebo IMC vlastnily kontejnery pro využití železnice. My jsme jediná IMC, která má kontakty se všemi železnicí třidy 1. Nabízíme vám to nejlepší ze všech vesmírů: vlastní park kontejnerů a také přístup ke stránním aktivům pro Vaše použití. To všechno dává Vám více objemů na větším počtu tras pro organizaci řetězce dodávek, který je připrven prakticky na všechno.

Dobře zavedeno, žeby posílnit Vaši přednost.

Možnosti železnic mohou hrát klíčovou roli ve Vašem řetězci dodávek. Pokud pracujete s nami, máte přístup k jedné z největších dopravních sítí světa. A to nemluvě o přístupu k procesům rozpracovaným pro zlepšení řetězců dodávek a naši technologie pro zabezpečení viditelnosti celého řetězce dodávek. Můžete obrátit tuto kombinaci ve svůj prospěch v dodavatelském řetězci.

Statistika a tržní údaje o žalezniční dopravě

V této části představujeme nejvýznamější a důležitá fakta týkajícé se železničního byznysu.

V 18. století zavedení zdokonaleného parního stroje Jamese Watta znamenalo novou éru – Průmyslovou revoluci. Stále více zemí začaly plánovat a financovat rostoucí počet železničních tratí a stanic. Železniční doprava může být rozdělena do osobní železniční přepravy a železniční nákladní dopravy. Zatímco cestující a turisti dávají přednost cestování v osobních vozech, náklad obyčejně transportován nákladními vozy. Do počtu vedoucích světových trhů železniční nákladní dopravy patří Čína, USA a Rusko. Spojené státy májí také největší ve světě nádraží — Grand Central Terminal, na 42. ulici a Park Avenue v New Yorku, které má 44 platforem obsluhujících 67 tratí. Nicméně, nejvíce živé stanice jsou umístěny v Japonsku, v jedné z nejvíce hustě obydlených (velkých) zemích po celém světě.

Navzdory tomu, že bylo iniciováné velké množství různých přístupů k privatizaci odvětví, v odvětví stále dominují státem kontrolované osoby. Vedle Číny Japonsko je největším trhem pro osobní železniční dopravu.